12.SINIF SEÇMELİ İŞLETME DERSİ I. DÖNEM II. SINAVI

Adı:

Soyadı:

Numarası:                                      SOLHAN SABİHA BAHÇİVAN ANADOLU LİSESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF SEÇMELİ İŞLETME DERSİ I. DÖNEM II. SINAVI


 

1. Özel işletmeleri açıklayarak, örnek veriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.TSE’nin görevlerinden üç tanesini yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Doğal kaynaklar nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 

4.İşletmelerin özel amaçlarını yazınız.

 

 

 

 

 

 

5. İşletmeleri üretilen mal ve hizmet çeşidine göre kaç şekilde sınıflandırır?

 

 

 

 

 

6. Tüketicilerin Türüne Göre İşletmeler kaça ayrılır yazınız.

 

 

 

 

 

 

 

7.Kamu İşletmeleri kısaca açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. İşletme bilimi hangi konuları inceler?

 

 

 

 

 

 

 

 

9. İşletmede kar ve zararı açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Üretim malları nelerdir?

 

 

 

 

 

 

 


 

Adı:

Soyadı:

Numarası:                                      SOLHAN SABİHA BAHÇİVAN ANADOLU LİSESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12.SINIF SEÇMELİ İŞLETME DERSİ I. DÖNEM II. SINAVI


 

1. Özel işletmeleri açıklayarak, örnek veriniz.

Genellikle sermayesinin tamamı veya büyük bir bölümü özel kişilere ait olan işletmelerdir. Özel işletmelere günlük yaşamımızda karşılaşılan çok değişik örnekler verilebilir. Bir çiftlik, bir ayakkabı veya giysi mağazası, bir torna atölyesi, Yapı Kredi Bankası, Koç Holding özel sektöre mensup veya özel işletmelerdir.

 

 

 

 

 

2.TSE’nin görevlerinden üç tanesini yazınız.

-  Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
-  Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik ve uygun bulduğu takdirde Türk Standartları olarak kabul etmek.
-  Kabul edilen standartları yayınlamak ve ihtiyarî olara uygulanmalarım teşvik, etmek, zorunlu olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.

 

 

 

 

 

 

3.Doğal kaynaklar nelerdir?

Doğal kaynaklar, doğal durumda üretim girdisi olarak kullanılabilecek her şeyi kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

4.İşletmelerin özel amaçlarını yazınız.

a) Sürekli olarak tüketicilere daha iyi ve kaliteli mal veya hizmet sunmak,

b) İşletmede çalışan personele iyi ücret ödemek,

c) Topluma veya devlete hizmet etmek,

d) İşletmede çalışmayı (istihdamı) sürekli kılmaktır.

 

 

 

5. İşletmeleri üretilen mal ve hizmet çeşidine göre kaç şekilde sınıflandırır?

a) Dayanıklı Mallar Üreten İşletmeler

b) Dayanıksız Mallar Üreten İşletmeler

 

 

 

 

6. Tüketicilerin Türüne Göre İşletmeler kaça ayrılır yazınız.

a) Dayanıklı Mallar Üreten İşletmeler

b) Dayanıksız Mallar Üreten İşletmeler

 

 

 

 

7.Kamu İşletmeleri kısaca açıklayınız.

Sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası devlete veya devletle anılan kamu tüzel kişilerine ait olan işletmelerdir

 

 

 

 

 

8. İşletme bilimi hangi konuları inceler?

Bu bilim dalı işletme içi, çevresi ve işletmeler arsı olaylarla ilgili neden sonuç ilişkilerini inceler.

 

 

 

 

9. İşletmede kar ve zararı açıklayınız.

Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği toplam gelirleri ile yaptığı giderler arasındaki olumlu farka kar olumsuz farka zarar denir.

 

 

 

 

10. Üretim malları nelerdir?

a) Ham maddeler

b) Üretim gereçleri ve parçaları

c) Yatırım malları

d) Yardımcı araçlar

e) İşletme gereçleri.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !